Your browser does not support JavaScript!
 
家長們辛苦了!您的支持是我們校務前進的原動力!
首頁 > 家長會 > 104學年家長會
104學年家長會

岡山國中  104學年度 家長代表會

 

職務

姓名

會長

呂郁斌

副會長

林坤山

副會長

黃世國

副會長

莊堅文

副會長

侯俊德

副會長

李明璋

副會長

鄭弘發

副會長

陸瓊娟

常委

許哲源

常委

曲安生

常委

張茗仁

常委

陳成章

常委

陳重光

常委

陳宏恩

常委

蘇明聰

常委

楊秀宜

常委

常奕廷

常委

王志強

委員

孫承正

委員

陳志坤

委員

何玉成

委員

李堂宏

委員

顏輔杉